ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2020


2020. július 9-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 5. számú módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat a 2019. évi belső kontroll rendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatok elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
6. Javaslat a Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat "Pásztó környezetfejlesztése - Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat "Pásztó infrastruktúrafejlesztés az integrációért TOP-4.31.-15-NG1-2016-00001" c. pályázat Támogatási Szerződéstől való elállásra.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat Strandfejlesztés műszaki megvalósítását érintő döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat a Hunyadi úti önkormányzati lakások kiutalására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat rendezvény helyszínének biztosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Javaslat a 2020. évi civil és sport pályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
14. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. II. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
15. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés meghosszabbítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
16. Egyebek