ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2020


2020. szeptember 24-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. számú módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
5. Javaslat Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére.
Előterjesztő: Nagy Józsefné intézményvezető
6. Javaslat szünidei gyermekétkeztetési feladatot ellátó szolgáltató kiválasztására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
7. Javaslat a Pásztó 1973/47 hrsz-ú ingatlanból 200 m2 területre vonatkozó vételi kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat a Pásztó 1973/47 hrsz-ú ingatlanból kb. 181 m2 területre vonatkozó vételi kérelem elbírálására .
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat végleges forgalomba helyezési engedély kiadásához közútkezelői hozzájárulás megadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat Tar 018. hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat ráépítési megállapodás kötésére a Pásztó 2388/13 hrsz-ú ingatlanon.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Egyebek.  
13. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett pályázat elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
14. Javaslat Csohány Kálmán Díj odaítélésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT