ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2020


2020. október 8-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének II. számú módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására - "Iparcsarnok kialakítása Pásztón".
Előterjesztő: Dénes Anita osztályvezető
3. Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására "Zöldváros fejlesztés Hasznoson és Mátrakeresztesen".
Előterjesztő: Dénes Anita osztályvezető
4. Javaslat a Széchenyi utca egyirányúsítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat a Pásztó 1973/47 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elbirtoklás tényének elismerésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Javaslat ingatlanok cseréjére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat Pásztó Város Közbiztonsági Kamerarendszerének kiépítésére beérkezett ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat vezetékjog alapítására a Pásztó 65/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester