ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK
2021. szeptember 30-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
4. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2018. (IX.27.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzetének 2020. évi közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: dr. Tari Szilvia r. ezredes, kapitányságvezető
6. Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat és a Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft. között létrejött feladatellátási szerződés módosításáról szóló 67/2021. (V.26.) számú polgármesteri határozat hatályon kívül helyezésére és ú határozat meghozatalára.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
7. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához történő csatlakozására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
8. Javaslat a HUFEZE Sportklub egyedi támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
9. Javaslat szünidei gyermekétkeztetési feladatot ellátó szolgáltató kiválasztására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
10. Javaslat településképi vélemény a Pásztó, Fő u. 24. szám (hrsz.: 25) alatti ingatlanon üzlet - épület építésére vonatkozóan.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat Pásztó Fő út 121. sz. 1661 hrsz-ú ingatlanon szennyvízgyűjtő csatorna megépítésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ nagytermének hasznosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Javaslat Tar község a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozásának jóváhagyására, valamint a társulási megállapodás 9. sz. módosításának elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
14. Javaslat a 2021. évi közbeszerzési terv módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
15. Javaslat a "Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki és Pásztó között" megnevezésű pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
16. Közérdekű bejelentések.
  17.00 órától
KÖZMEGHALLGATÁS - Városháza II. emeleti ülésterem