ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK
2022. január 20-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. Javaslat a 2022. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke
4. Javaslat a polgármester illetményének emelésével kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke
5. Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke
6. Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Kft. könyveiben keletkezett, bérlők által felhalmozott tartozásokról.
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató
7. Javaslat telephelyek bejelentésére.
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató
8. Javaslat a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyására.
Előterjesztő: Nagy Józsefné intézményvezető
9. Javaslat az önkormányzat által alapítandó nonprofit kft. alapító okiratának elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Közérdekű bejelentések. ---
11. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban érintett bíráló bizottsági tagok titoktartási kötelezettség alóli felmentésére .
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
ZÁRT
12. Javaslat Tóth Józsefné Önkormányzati lakásbérlet meghosszabbítására irányuló kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT