ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2010


2010. május 27-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Tájékoztató a hasznosi víztározó műszaki állapotáról, a szükséges, valamint folyamatban lévő intézkedésekről, végrehajtásukról
Előterjesztő: Kovács Zsolt ÉRV Zrt. vezérigazgatója
3. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak megállapítására /rendelet-tervezet/
Előterjesztő: dr. Gajdics Gábor Ügyrendi Bizottság elnöke
4. Javaslat költséghatékony és környezettudatos közbeszerzési gyakorlat bevezetésére - Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat IPESZ vezetői pályázat elbírálására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Nem
nyilvános!
6. Javaslat könyvvizsgálói szerződés határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységéről, 2010. évi üzleti terv
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
8. Javaslat a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Szabóné Bózsár Éva osztályvezető
Odlerné Tiszovszki Mária Területi Gondozási Központ vezetője
9. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
10. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ vezetői megbízás pályázati kiírására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat vis-maior káreseményekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
12. Javaslat a Muzslára felvezető út felújítás II. ütem maradvány támogatási összegről való lemondásra
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester