ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2010


2010. november 25-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat Pásztó város 2010. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
4. Javaslat a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és az egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásairól szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Szabóné Bózsár Éva osztályvezető
5. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Noprofit Kft. Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat közoktatási intézmény közös fenntartására kötött társulási megállapodásokból eredő tartozások rendezésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolájának iskolaszékébe tag delegálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Rajeczky Benjámin Művészeti Iskola feladatátadásának meghosszabbítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
9. Javaslat Alapító okiratok módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
10. Javaslat Ciróka Családi Napközi kérelmére ellátási szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
11. Javaslat TÁMOP 3.2.3.-09/2-2010-0023. sz. "A művház körei" elnevezésű pályázat előfinanszírozására.
Előterjesztő: Antalné Prezenszki Piroska intézményvezető
12. Javaslat a "Tudásdepó-Expressz" A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4/08/1 számú pályázattal kapcsolatos beszerzésekhez, szolgáltatásokhoz benyújtott árajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
13. Javaslat a 2011. évre lakótelek értékesítésére, mezőgazdasági földek bérleti díjának megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
14. Javaslat a 2877/24 hrsz-ú ingatlanhoz önkormányzati tulajdonból történt önkényes területbekerítés megszüntetésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
15. Tájékoztató a bezárt pásztói szeméttelep térségi rekultivációjához szükséges 015/50 hrsz-ú terület önkormányzati tulajdonjogának megszerzéséről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
---