ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2011


2011. március 24-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzetének közbiztonsági helyzetéről.
Vida Ottó Kolozs rendőrkapitány
3. a.) Javaslat a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről. szóló rendelet I. fordulós tárgyalására.
b.) Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 27/2009. /IX. 30./ rendelettel kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt 19/2003. /IX. 19./ rendelet módosítására és kiegészítésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat a 2011. évi lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és ártalmatlanítás díjáról szóló rendelet módosítására.
Robotka Róbert ügyvezető igazgató
5. Javaslat a Pásztó Városi Bíróság bírósági ülnökeinek megválasztására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat gazdasági programjának felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat Pásztó város címere használatának engedélyezésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat az önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
9. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Javaslat alapító okiratok módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
11. Javaslat buszmegálló helyek felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök
12. Javaslat az 1973/13/A/22 hrsz-ú bérlakás értékesítésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
13. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakótelkek, lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésre történő meghirdetésre
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
14. Javaslat a Kövicses patak Dobó úti kiépítéséhez ÉMOP-2010/3.2.1./F pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
---
15. Javaslat a városközponti rehabilitációra kötött konzorciumi szerződés módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
16. Javaslat az 1442/3 hrsz-ú Gyermekorvosi rendelő, a 2388/6/A/1 hrsz-ú Fogorvosi Rendelő, a 2800 hrsz-ú Homok beépítetlen terület, valamint a 3308/3 hrsz-ú iskola és posta (Hasznos) és a 72 hrsz-ú Hársfa úti rendelő pályázati felhívás útján történő értékesítésére történő meghirdetésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
17. Javaslat a TIOP 1.1.1.-07/1-2008-0737 azonosítójú pályázati projekt lebonyolítójának kiválasztására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
18. Javaslat a Nyikom Hegyisport- és Természetvédő Klub közfeladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodásra.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester