ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2011


2011. május 26-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat Pásztó város 2011. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a városi területek rehabilitációjának előrehaladásával kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Tájékoztató a szeméttelep rekultivációval kapcsolatban a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás és munkaszervezete által megtett intézkedésekről. /A munkaszervezet tájékoztatása szerint az előterjesztést a bizottsági ülésre tudják biztosítani./
Előterjesztő: Sándor Ildikó Munkaszervezet vezetője
---
5. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített beszámolója és 2011. évi üzleti terve.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
6. Javaslat közoktatási társulás felmondásával kapcsolatos intézkedése megtételére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
7. Javaslat a Margit Kórház Pásztó intézményvezetői pályázat kiírására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
8. Javaslat a Margit Kórház létszámfejlesztésére.
Előterjesztő: dr. Boczek Tibor kórházigazgató
9. Javaslat a Margit Kórház Alapító Okiratának módosítására.
Előterjesztő: dr. Boczek Tibor kórházigazgató
10. A Margit Kórház kérelme az "ÉMOP 4.1.2. 2011. évi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" című pályázaton való részvételhez.
Előterjesztő: dr. Boczek Tibor kórházigazgató
11. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája TÁMOP-3.4.4/B/08/1. pályázat pénzügyi megvalósításához szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sárik Jánosné óvodavezető
12. Javaslat a KEOP-6.1.0/A/09-011. számú konstrukció keretében pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
13. Javaslat a városban lévő emlékművek, szobrok, emléktáblák és keresztek áttekintése, javaslat védetté nyilvánításukra, áthelyezésükre, felújításukra.
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök
14. Javaslat testvérvárosi kapcsolatokat támogató pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
15. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat TÖOSZ -ból való kilépésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
16. Javaslat a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottsági tagságához történő hozzájárulásra.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester