ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2011


2011. október 26-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Tájékoztató az ÉMÁSZ közvilágítási tevékenységéről.
Előterjesztő: ÉMÁSZ képviselője, Malomhegyi Lajos főmérnök
3. Javaslat a pásztói központi háziorvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos feladatok átszervezésére.
Előterjesztő: dr. Boczek Tibor kórházigazgató
4. Javaslat Hulladékgazdálkodási Társulási megállapodás és megvalósíthatósági tanulmány elfogadására.
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök
5. Javaslat önkormányzati ingatlanok fűtésproblémáinak kezelésére.
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök
6. Javaslat önkormányzati ingatlan bérbeadásához és átalakításához szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat Szőke Gábor telekegyesítési, határrendezési kérelmére.
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök
8. Tájékoztató Pásztó településnév használatának felülvizsgálatával kapcsolatos tapasztalatokról.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok
9. Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Javaslat a hatályos önkormányzati Képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatára.
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
11. Javaslat Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány megszüntetésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
12. Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési tervre.
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
13. Javaslat Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaira vonatkozó döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester