ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2012


2012. január 26-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat Pásztó Város 2012. évi költségvetésének tervezetére - I. forduló.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés és ártalmatlanítás díjának megállapításáról szóló 27/2011. /XII.30./ önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet alkotására.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
4. Tájékoztató a térfigyelő kamera rendszer működésének tapasztalatairól.
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs Pásztói Rendőrkapitányság vezetője
5. Javaslat a Pásztói Általános Iskola vezetői megbízás pályázati kiírására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi közfoglalkoztatási tervére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat a Pásztó, Semmelweis úti gondozóközpont korszerűsítési munkáinak tervezésére beérkezett tervezői árajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között hatályban lévő megállapodás és gazdálkodási szabályzat felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
  A napirendek megtárgyalását követően 17.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁS-ra kerül sor a Városháza II. emeleti üléstermében, melyen tájékoztató hangzik el a város 2012. évi költségvetésének tervezetéről.