ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2012


2012. február 23-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet tervezetére - II. forduló.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított 11/2004./IV. 30./ önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat új röntgen filmelőhívó automata régigép-érték beszámítással történő vásárlására.
Előterjesztő: Dr. Boczek Tibor igazgató főorvos
5. Javaslat a "Pásztói Kórházért Közalapítvány" Alapító Okiratának módosítására.
Előterjesztő: Dr. Boczek Tibor igazgató főorvos, Kuratórium elnöke
6. Javaslat Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat az önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat TIOP-1.2.3. keretében kiírt Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó Express" című pályázatban való részvételre.
Előterjesztő: Antalné Prezenszki Piroska igazgató
9. Javaslat a Kövicses patak hasznosi mederrendezése kivitelezésére ismételt közbeszerzési eljárás megindítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Javaslat a 63/A/4 hrsz-ú Múzeum tér 3. I. em. 2. szám alatti lakás elővásárlási jogáról történő lemondásra.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat 2012. évre lakótelkek értékesítésére, mezőgazdasági földek bérleti jogának megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester