ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2012


2012. március 29-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
3. Javaslat a Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet elfogadására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
4. Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzetének közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs kapitányságvezető
5. Javaslat a Hivatásos Tűzoltó Őrsökről, valamint az Önkormányzati Tűzoltóságról.
Előterjesztő: Berecz György tü alezredes, igazgató
6. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról.
Előterjesztő: Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda
7. Javaslat Pásztó, Madách úti óvoda korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Sportkoncepció felülvizsgálata, a verseny és a tömegsport helyzete és fejlesztésének lehetőségei /munkaanyag/.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix Településrészek és civil kapcsolatok tanácsnoka
9. Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
10. Javaslat vállalkozási szerződés megkötésére irányuló indítvány elbírálására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
11. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési célú hitelszerződéseinek módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
12. Javaslat alapító okiratok módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
13. Javaslat közös költség és bérleti díj miatti tartozások rendezésére.
Előterjesztő: Sándor Károly aljegyző