ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2012


2012. október 25-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Tájékoztató a város közrendje, közbiztonsága, az elkövetett bűncselekmények helyzetéről a 2012. év vonatkozásában.
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs Kapitányságvezető
3. Javaslat az állattartásról szóló 6/2004. /II.27./ önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
4. Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására /I. fordulós anyag/.
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
5. Javaslat a Köztisztviselői Hivatásetikai Alapelvekre és az etikai eljárás szabályaira.
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
6. Javaslat hitelfelvételhez szükséges döntés módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat a folyamatban lévő pályázatok eredményeiről, feladatairól.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat civil szervezetek 2012. évi támogatására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
9. Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos felmentési kérelem benyújtására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Javaslat a Pásztói Sport Klub kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére használtruha gyűjtőkonténer kihelyezése tárgyában.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
12. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás szakember ellátás biztosítása címén történő bérbeadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
13. Javaslat a Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján - Boldog települések közötti szakaszon" c. pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
14. Javaslat a Pásztó-Mátrakeresztes kábeltelevíziós hálózat és a Hasznos-Mátrakeresztes közötti optikai szál tulajdonrész értékesítésére beérkezett ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT!
15. Javaslat a Madách úti óvodaépület korszerűsítési munkáinak elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT!
16. Javaslat méltányossági kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT!
A Képviselő-testület 17.00 órától KÖZMEGHALLGATÁS-t tart az önkormányzat Településrendezési Tervének módosításával kapcsolatban.
17. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Településrendezési Tervének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester