ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2013


2013. február 28-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Rendeletalkotás Pásztó Város 2013. évi költségvetéséről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
  Javaslat kitekintő határozat elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzete közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs Rendőrkapitányság vezetője
4. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
5. Javaslat az önkormányzati bérlakások társasházi közös költségének megfizetésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat önkormányzati ingatlanok bérleti jogának meghosszabbítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
  Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló többször módosított 11/2004. /IV.30./ önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester