ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2013


2013. június 20-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
5. Javaslat a köztisztaság fenntartására a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (II. fordulós anyag).
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósság átvállalás utáni hitel felvételéhez szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat számviteli nyilvántartásban lévő követelések rendezésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
9. Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására, bérleti jogviszony meghosszabbítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Javaslat a pásztói 7490/3 hrsz-ú tó használatba adására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat a Pásztói Hulladékgazdálkodási Program megvalósításához szükséges földhasználati jog bejegyzésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
12. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája "Az óvodai tehetségsegítő programok, erdei óvodai programok támogatására" pályázat benyújtásához szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sárik Jánosné óvodavezető
13. Javslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája nevelői közösségének létszámbővítésére.
Előterjesztő: Sárik Jánosné óvodavezető
14. Javaslat civil pályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
15. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. II. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
16. Javaslat Pásztó Város Önkormányzat által alapított kitüntető címek és díjak odaítélésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT
17. Javaslat a Pásztó, Semmelweis u. 2. szám alatti Gondozó Központ korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester