ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2014


2014. május 29-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2014.évi költségvetési rendeletének módosítására..
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat helyi idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet elfogadására..
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat helyi építményadóról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 28/2013./XII.20./ önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
7. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített beszámolója és 2014. évi üzleti tervének elfogadására.
Előterjesztő: Robotka Róbert Városgazdálkodási Kft. igazgatója
8. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató részére kiírt 2013. évi prémium feltétel teljesítésének értékelésére, a 2014. évi prémiumfeltétel meghatározására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
9. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Javaslat a Pásztói Gondozási Központ alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
11. Javaslat óvodai felvételi körzethatárok megállapítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
12. Javaslat a Csohány K. u. 4. szám alatti, 2805/8 hrsz. alatti sorház értékesítésre történő meghirdetésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
13. Javaslat a hasznosi óvoda, hasznosi ravatalozó és Mátrakeresztesi ravatalozó kivitelezésére közbeszerzési eljárás megindítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
14. Javaslat a Pásztói Általános Iskola Nagymező út 34. sz. épülete /Gárdonyi tagiskola/ veszélyessé vált tetőszerkezetének javítására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
15. Javaslat az önkormányzat vagyonszerzéssel kapcsolatos döntéseinek meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
16. Javaslat új játszótéri eszközök beszerzésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
17. Javaslat az önkormányzat és intézményei földgázenergia beszerzésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
18. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
19. Javaslat Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Klub támogatására.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix