ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2014


2014. november 27-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat a Kelet-Nógrádi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának 5. számú módosításának elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás társulási megállapodás 8. számú módosításának elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Beszámoló a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről, a pályázatról.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Beszámoló a pásztói hulladéklerakó rekultivációjáról.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat a Nagymező út egyirányúsítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat a Nagymező u. 14. II/6. szám alatti lakás felújításával kapcsolatos költségek elszámolására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Javaslat a Nagymező u. 8. II/4. szám alatti önkormányzati lakásban kialakítandó fűtési mód felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11. Javaslat a Pásztó, Mátra u. 11. szám alatti önkormányzati lakás bérletére vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
12. Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi villamos energia beszerzésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat karácsonyi vásár megrendezésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Javaslat az Önkormányzatok Mátrai Szövetségébe történő belépésre, valamint a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésre.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
15. Javaslat rendkívüli szociális helyzet megoldására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
16. Javaslat méltányossági kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT