ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2014


2014. december 18-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodására vonatkozó önkormányzati rendelet elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosítására (II. fordulós anyag).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat a Kelet-Nógrádi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának 5. számú módosításával kapcsolatos döntésre.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat Pásztó Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési Koncepciója elkészítését megalapozó megállapodásra.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Javaslat a Kövicses patak mátrakeresztesi mederszakaszainak helyreállítására közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11. Javaslat Pásztó, Kölcsey u. 20. II/5. szám alatti szolgálati lakás ügyének rendezésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
12. Javaslat lakásbérleti kérelmek elbírálására, önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat ingyenesen átruházott inkurrens honvédségi szakanyagok hasznosítására, selejtezésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Javaslat az önkormányzatok országos érdekvédelmi szövetségi tagságára, tájékoztató egyes szövetségek célkitűzéseiről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
15. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. I. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester