ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2015


2015. február 26-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 10. számú módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló 26/2003. (XI.7.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nél keletkezett behajthatatlan követelésekről, értékvesztés elszámolására.
Előterjesztő: Városgazdálkodási Kft. Igazgatója
7. Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat a Kövicses patak mederszakaszainak helyreállítására, kivitelező kiválasztása.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
9. Javaslat hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez szükséges többletköltség biztosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Javaslat a Pásztó, Mátra u. 11. szám alatti önkormányzati lakás megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11. Javaslat Pásztó város közterületeinek névváltoztatására és névadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester