ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2016


2016. április 21-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat a Pásztói 2. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására történő pályázat kiírására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat a Pásztó, Kossuth út 1. szám alatti lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan magántulajdonban lévő részének megvásárlására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat a Településrendezési Terv felülvizsgálatára beérkezett ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat ingatlanok cseréjével kapcsolatos döntés meghozatalára /bizottsági ülésen kerül kiosztásra/.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
---
5. Javaslat a Pásztói Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete vezetőjének ideiglenes megbízására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
7. Javaslat pályázatok benyújtására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat a Pásztói Életesély Alapítvány civil támogatási keretből történő támogatására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok