ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2016


2016. december 15-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
---
2. Javaslat a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat a helyi iparűzési adó mértékéről szóló 11/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat a 7/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelettel módosított, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Becsó Károly Ügyrendi Bizottság elnöke
6. Javaslat a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat külterületi közutak fejlesztésére és karbantartásukhoz szükséges munkagépek beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Beszámoló a Tanácsnokok 2016. évi tevékenységükről.
Előterjesztő: Gazdasági kapcsolatok tanácsnoka, Civil és Sport kapcsolatok tanácsnoka
9. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Érintettek
10. Beszámoló az alpolgármester munkájáról.
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
11. Településrészek gondnokainak beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról, legfontosabb jövőbeni feladatiról.
Előterjesztő: Településrészek gondnokai
12. Javaslat a 2016. évi ellenőrzési terv módosítására, a Stratégiai Ellenőrzési Terv (2017-2020) és a 2017. évi Belső Ellenőrzési terv jóváhagyására.
Előterjesztő: dr. Gajdics Gábor jegyző
13. Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés meghosszabbítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Javaslat lakásbérlet meghosszabbítására vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
15. Javaslat mezőgazdasági földek bérleti díjának megállapítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
16. Javaslat ingyenesen átruházott inkurrens honvédségi segédanyagok hasznosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
17. Javaslat a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötési arányok javítására vonatkozó döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
18. Javaslat a Herkules Diáksport Egyesület egyedi támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
19. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete 2017. I. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester