ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2017


2017. szeptember 13-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat fejlesztési célú, hosszúlejáratú hitel felvételére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat a TOP 1.2.1-15. számú projekt megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat a pásztói tanuszodához szükséges telkek megvásárlására (ülésen kerül kiosztásra).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat a Mátrakeresztesi Művelődési Ház és a Hasznosi Művelődési Ház energetikai fejlesztésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat a Pásztó Fő út 1. 786/2/D helyrajzi számú ingatlan vásárlásra.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester