ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2017


2017. november 9-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történő fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
---
2. Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítására. (bizottsági ülésen kerül kiosztásra).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat szünidei gyermekétkeztetést ellátó szolgáltatóval kötendő szerződés pontosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
4. Javaslat a Képviselő-testület 218/2017. (VIII.10.) számú határozatának módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban a rugalmas munkaidő bevezetésének előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megbízására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat Pásztó és Sarkoy közötti testvértelepülési megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
8. Javaslat F & F Industry Zrt. ajánlatának elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 263/2017. (IX. 28.) számú határozatának módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Javaslat a Vertical Art. Kft. önkormányzati tulajdonú ingatlanrészre vonatkozó vételi kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester