ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2017


2017. december 14-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történő fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
---
2. Javaslat a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő térítési díjak megállapítására vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
4. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. január 1. - november 30. között végzett gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató
6. Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Kft. FEB munkájáról.
Előterjesztő: FEB elnöke
7. Beszámoló a Pásztói Polgármesteri Hivatal munkájáról.
Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor jegyző
8. Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat városfejlesztési szakmai dokumentumok felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Tájékoztató a szociális jellegű nyertes pályázatok helyzetéről és javaslat az azokhoz kapcsolódó támogatási szerződések megkötésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: érintettek
12. Beszámoló az alpolgármester 2017. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
13. Beszámoló a tanácsnokok 2017. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Javaslat Vörösmarty úti önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
15. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás 7. számú módosításának jóváhagyására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
16. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. I. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester