ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2018


2018. május 30-i Képviselő-testületi ülés
  NAPIREND ELŐTT:
A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója, megüresedett képviselői mandátum kiadása
Előterjesztő: Orosz Zoltánné HVB elnöke

Képviselő eskütétele
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat a 2017. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatok elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 1. számú módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
6. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő városi strandfürdő szolgáltatást térítésmentesen igénybe vevők körére.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
7. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. fő tevékenységének módosítására és telephely bejelentésre.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
8. Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására .
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövőbeli ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Javaslat a Pásztó 0128 és 7682 hrsz-ú önkormányzati utak közterületi névadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11. Javaslat fogorvosi ügyelet tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
12. Javaslat pályázat megvalósításához szükséges döntés meghozatalára (tűzvédelmi előírásoknak megfelelés, Pásztói bölcsőde kialakítása TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat pályázat megvalósításához szükséges döntés meghozatalára (Északi ipari terület kialakítása, ingatlancsere).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Javaslat a nyertes TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059 és TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060 kódszámú, "Pásztó-Hasznos Művelődési Központ épületének energetikai korszerűsítése" és "Pásztó-Mátrakeresztes Művelődési Központ épületének energetikai korszerűsítése" című pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
15. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
16. Javaslat a pásztói tanuszoda építési helyének (Pásztó, 2362/2 hrsz) térítésmentes átadása az állam részére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
17. Javaslat Pásztói strandbüfé bővítésével kapcsolatos kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
18. Javaslat strandbüfék üzemeltetésére benyújtott pályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
19. Javaslat Vezér utca felújításához szükséges árajánlatok bekérésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
20. Javaslat rézsűkasza megvásárlására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
21. Javaslat a Pásztói Életesély Alapítvány egyedi támogatási kérelmének jóváhagyására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
22. Javaslat a Pásztó, Fő utca 59. szám alatti volt gyermekorvosi rendelő értékesítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT