ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2019


2019. november 21-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
 
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 4. számú módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság elnöke
4. Évközi tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
5. Tájékoztató a Pásztó városi strandfürdő 2019. évi működéséről.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
6. Pásztói Múzeum igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat között hatályban lévő megállapodás felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat 80 éven felüliek támogatására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
9. Javaslat külterületi rekreációs célú, valamint a beépítetlen belterületi, kert művelési ágú földterületek kijelöléséről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat a "Pásztó, Cserhát lakónegyed út felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat "Piac felújítása Pásztón" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására. (bizottsági ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságokba Felügyelő Bizottsági tagok megbízására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Javaslat adventi koncert helyszínének biztosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
14. Javaslat év végi záróünnepség helyszínének biztosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
15. Javaslat rendezvény helyszínének biztosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
16. Javaslat önkormányzati érdekvédelmi szövetségi tagság megszüntetésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
17. Javaslat Pásztó településnév használatra vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
18. Javaslat MátRun és Bringa csapat sportszervezet egyedi támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
19. Javaslat önkormányzati bérlakás kiutalására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
20. Egyebek.  
21. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződések hosszabbítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT