ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2020


2020. január 30-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. Javaslat a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Tájékoztató a 2020. évi közmunka programról.
Előterjesztő: Szőke Ferenc közfoglalkoztatási ügyintéző
4. Javaslat a Pásztói Múzeum által biztosított szolgáltatások árainak módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat a Pásztói Strandfürdő büfé helyiségeinek és területi bérleti jogának döntési jogosultság átadásáról.
Előterjesztő: Szűcs Viktor VG. Kft. ügyvezető igazgatója
6. Javaslat a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor szálláshely szolgáltatásának kedvezményes igénybevételére.
Előterjesztő: Szűcs Viktor VG. Kft. ügyvezető igazgatója
7. Javaslat "Pásztó környezetfejlesztése - Zöld város kialakítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását célzó döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dénes Anita - Bíráló Bizottság elnöke
8. Javaslat a Pásztó településkép védelméről szóló 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítás előkészítésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat Pásztó Piac belső területrendezése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (bizottsági ülésen kerül kiosztásra).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat önkormányzati tulajdonú földterületek kijelöléséről mezőgazdasági közmunkaprogram megvalósításának biztosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat Őszirózsa Nyugdíjas Klub egyedi támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
13. Javaslat Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde tagintézményeinek nyári zárva tartására.
Előterjesztő: Nagy Józsefné intézményvezető
14. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő - volt bérlő által felhalmozott - közüzemi tartozás rendezésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
15. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés meghosszabbítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Zárt
16. Egyebek.  
  A képviselő-testület 17.00 órától közmeghallgatást tart.