ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK
2021. október 28-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. Javaslat az önkormányzati piac működéséről szóló rendelet elfogadására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
3. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ nagytermének hasznosítására (Táncház és Családi Nap megtartása).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ térítésmentesigénybevételére irányuló kérelmek elbírálásáról, hatáskör átruházásról.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat a "Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között" megnevezésű pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Javaslat parkolóhelyek kijelölésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat a Pásztói Autósport Egyesület kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat a HELP Mentőkutyás Egyesület tevékenységének támogatására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat a 2731/19 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat a "piac fejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (bizottsági ülésen kerül kiosztásra).
Előterjesztő: Dénes Anita osztályvezető, Bírálóbizottság elnöke
11. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés hosszabbítására (Mátra utca 11.).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
12. Közérdekű bejelentések.