ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2010


2010. június 29-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája igazgatói megbízással kapcsolatos eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a városközponti rehabilitáció kivitelezési szerződésének módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat a Területi Gondozási Központ működésének tapasztalatairól a társulás keretében
Előterjesztő: Odlerné Tiszovszki Mária intézményvezető
5. Javaslat a Margit Kórház TIOP 2.1.3. EU pályázat keretében megvalósítandó létszámfejlesztésére
Előterjesztő: dr. Boczek Tibor igazgató főorvos
6. Javaslat munkabér hitel felvételével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat Pásztó Városi Polgármesteri Hivatal Informatikai stratégiájának elfogadására
Előterjesztő: Tari Mihály informatikus
8. Javaslat a 2010. júniusi rendkívüli időjárás miatti védekezési munkából származó többletkiadás megtérítésére - különös tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre -, valamint a Mátrakeresztes, Kékesi út 106-110. sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak helyreállítására vonatkozó vis maior támogatási kérelem benyújtására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
9. Javaslat civil szervezetek 2010. évi támogatására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
10. Javaslat iskolatej programban történő részvételre
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
11. Javaslat a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottsági tagságához történő hozzájárulásra
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
12. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. II. félévi üléstervére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester