ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2013


2013. április 30-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a 2012. évi költségvetési zárszámadási rendelet és egyszerűsített beszámoló elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének I.sz. módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 15/2011. /VI.30./ önkormányzati rendelet módoítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat az iparűzési adó mértékére és kedvezményére vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Beszámoló az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységéről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
9. Beszámoló a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: Odlerné Tiszovszki Mária intézményvezető
Bartus László osztályvezető
10. Javaslat új konténerszállító gépjármű és 4 darab új konténer beszerzésére közbeszerzési eljárás megindítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
---
11. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodása 3. számú módosításának elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
12. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Alapító Okiratának kijavítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
13. Javaslat a Gárdonyi Géza utcai vízvezeték felújításához kivitelező és műszaki ellenőr megbízására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
14. Javaslat Pásztó, Cserhát lakónegyedi óvoda korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
15. Javaslat Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester