ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2013


2013. november 28-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelet módosítására. (II. fordulós anyag).
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat a köztisztaság fenntartására a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (I. fordulós anyag).
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
---
5. Javaslat a Pásztói Értéktár létrehozásával kapcsolatos további feladatok meghatározására.
Előterjesztő: dr. Hír János múzeumigazgató
6. Javaslat a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Odlerné Tiszovszki Mária intézményvezető
7. Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására.
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
8. Javaslat konténerszállító gépjármű üzemeltetésének átadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
9. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás bérletére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester