ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2014


2014. március 27-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 4/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzetének 2013. évi közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat a közfoglalkoztatásban elvégzendő feladatok meghatározására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél keletkezett behajthatatlannak minősülő követelések leírásáról, értékvesztés elszámolásáról.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat a Pásztói Gondozási Központ által működtetett Idősek Otthona kapacitását érintő javaslat elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
9. Javaslat a közoktatási intézményi épületek és az oktatáshoz használt eszközök vagyonkezelésbe adására vonatkozó vagyonkezelési szerződések jóváhagyására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft. támogatási szerződés megkötése iránti kérelme elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat házi gyermekorvosi megbízási szerződés felmondási kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
12. Javaslat a pásztói 3. sz. fogorvosi körzet ellátásra kötött megbízási szerződés módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
13. Javaslat a Liget utcai vízvezeték kiváltás közbeszerzési eljárásának lefolytatására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT
14. Javaslat Pásztó, Cserhát ln. 14. III/3. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester