ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2016


2016. november 30-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 4. számú módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat naptári éven belül lejáró folyószámlahitel-keret szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Előterjesztő: dr. Gajdics Gábor jegyző
7. Javaslat a köznevelési intézmények működtetésének, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak megválasztására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Javaslat a Pásztó 0121/4 hrsz-ú ingatlan eladására vonatkozó pályázati biztosíték visszakövetelésére vonatkozó igény elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
---
11. Javaslat a Pásztó 0121/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérlet és vételi kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
12. Javaslat a Pásztó, Hunyadi utca 2. szám alatti, 1848. hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat civil támogatási kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Javaslat a közfoglalkoztatás 2017. évre tervezett feladataira.
Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató
15. Javaslat Dömsödi Gábor polgármester részére jutalom megállapítására.
Előterjesztő: dr. Becsó Károly Ügyrendi Bizottság Elnöke