ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2017


2017. február 13-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Becsó Károly Ügyrendi Bizottság elnöke
4. Javaslat a települési támogatásról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat az önkormányzati ASP rendszer csatlakozásához kapcsolódó KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. azonosítási számú pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat a Pásztói Gondozási Központ alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Beszámoló a közfoglalkoztatás jelenlegi állásáról, tapasztalatairól, a közfoglalkoztatásban elvégzett feladatokról.
Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató
11. Beszámoló a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft tulajdonában lévő ISUZU busz 2016.évi üzemeltetési tapasztalatairól.
Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató
12. Javaslat a Suzuki SX4 típusú személygépkocsi vételére és a Suzuki Ignis típusú személygépkocsi tulajdonrészének eladására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat az Érted Közösen Szociális Szövetkezettel kapcsolatos döntés módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Javaslat fogorvosi praxisjog megvásárlásának támogatására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
15. Javaslat magántulajdonú ingatlanok megvásárlására vonatkozó döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
16. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között hatályban lévő megállapodás felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
17. Javaslat a 21. számú főút Irinyi úti megépülő csomópontja közvilágításának üzemeltetésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
18. Javaslat hitel nyújtásáról a Cserhát lakónegyed 8. társasház víz- és csatornarendszerének cseréjéhez.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
19. Javaslat Pásztó Helyi Építési szabályzat módosítás véleményezési szakaszának lezárására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
20. Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

A Képviselő-testület 17.00 órától Közmeghallgatást tart a II. emeleti ülésteremben.