ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2017


2017. március 30-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
---
2. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Becsó Károly Ügyrendi Bizottság elnöke
3. Tájékoztató a központi háziorvosi ügyelet működéséről.
Előterjesztő: Dr. Zsúdel Tamás ügyvezető igazgató
4. Beszámoló a Pásztói Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016.évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Csépe Zsolt tü. alezredes tűzoltóparancsnok
5. Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2016. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Angyal Tibor tü. alezredes, kirendeltségvezető
6. Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzete közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs Rendőrkapitányság Vezetője
7. Javaslat a 2946/50 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat a Pásztó, 0121/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2017.évi közbeszerzési tervére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Javaslat a pásztói 1. és 2. számú fogorvosi körzet ellátásának biztosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11. Javaslat együttműködési megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
12. Javaslat civil és sportegyesületek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok