ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2018


2018. április 12-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
---
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 16/2014/V.30./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. /VI. 24./ önkorm. rendelet felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
4. Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzetének 2017. évi közbiztonságai helyzetéről.
Előterjesztő: Dr. Tari Szilvia r.alezredes, mb. kapitányságvezető
5. Javaslat a Pásztói Rendőrkapitányság vezetői feladatainak ellátására történő kinevezés támogatására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat Pásztó város településképi arculati kézikönyv elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat Pásztó város településrendezési eszközei felülvizsgálatának közbenső véleményezésre való jóváhagyására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat a Zsigmond Király Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos vélemény kialakítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
9. Javaslat "Pásztó és környéke hősei" című könyv megjelentetésének támogatására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Javaslat a Pásztó, Fő utca 59. szám alatti volt gyermekorvosi rendelő értékesítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
11. Javaslat a Pásztó Élgép iparterület 0121/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
12. Javaslat adományozási szerződés megkötésére játszóeszközre.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat zenei fesztivál megrendezésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Javaslat ingatlanok értékesítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
---
15. Javaslat defibrillátor beszerzésére irányuló pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
16. Javaslat óvodavezetői megbízással kapcsolatos eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
17. Javaslat a Pásztói Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretének emelésére bértámogatással.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
18. Javaslat vagyonkezelési szerződés megkötésére az MNV Zrt-vel (Oskolamester háza).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
19. Javaslat Pásztói Sport Klub rendkívüli civil támogatására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok
20. Javaslat Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgáló személyét érintő módosításra.
Előterjesztő: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője