ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2018


A 2018. április 20-i Képviselő-testületi ülés előterjesztései
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
---
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 16/2014/V.30./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. /VI. 24./ önkorm. rendelet felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
4. Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzetének 2017. évi közbiztonságai helyzetéről.
Előterjesztő: Dr. Tari Szilvia r.alezredes, mb. kapitányságvezető
5. Javaslat a Pásztói Rendőrkapitányság vezetői feladatainak ellátására történő kinevezés támogatására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat Pásztó város településképi arculati kézikönyv elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Az előtrejeszéshez tartozó szakmai anyag letöltése: ITT (175 MB)
7. Javaslat Pásztó város településrendezési eszközei felülvizsgálatának közbenső véleményezésre való jóváhagyására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Az előtrejeszéshez tartozó szakmai anyag letöltése: ITT (160 MB)
8. Javaslat a Zsigmond Király Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos vélemény kialakítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
9. Javaslat "Pásztó és környéke hősei" című könyv megjelentetésének támogatására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Javaslat a Pásztó Élgép iparterület 0121/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11. Javaslat adományozási szerződés megkötésére játszóeszközre.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
12. Javaslat zenei fesztivál megrendezésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat defibrillátor beszerzésére irányuló pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Javaslat óvodavezetői megbízással kapcsolatos eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
15. Javaslat a Pásztói Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretének emelésére bértámogatással.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
16. Javaslat vagyonkezelési szerződés megkötésére az MNV Zrt-vel (Oskolamester háza).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
17. Javaslat Pásztói Sport Klub rendkívüli civil támogatására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok
18. Javaslat Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgáló személyét érintő módosításra.
Előterjesztő: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
19. Javaslat a Pásztó, Fő utca 59. szám alatti volt gyermekorvosi rendelő értékesítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
20. Javaslat Hunyadi u. 6. fsz. 2. szám alatti ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
21. Javaslat a Pásztó, Mátra u. 11. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatban.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
A 2018. április 26-i képviselő-testületi ülésre javasolt további napirendi pontok:
22. Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
23. Javaslat a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető, Borbélyné Válóczi Marianna intézményvezető
24. Javaslat civil és sport pályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka
25. Javaslat PSK-val megbízási szerződés megkötésére a Pásztó, Hajós Alfréd u. 1. szám alatti Sport telep gondnoki feladatainak ellátására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
26. Javaslat Kölcsey u. 18. 2/8. szám alatti ingatlan bérleti díjának csökkentésére vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
27. Javaslat Kölcsey u. 20. 2/8. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
28. Javaslat Nagymező u. 14. 2/6. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
29. Javaslat rendszeres lakásfenntartási támogatás megállapítása ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT