ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK
2021. november 25-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 4. sz. módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke
4. Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
5. Javaslat önkormányzati lakás nyílászáró cseréjére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Javaslat a 80 éven felüliek támogatására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
7. Tájékoztató a Pásztó városi strandfürdő 2021. évi működéséről.
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató
8. Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Kft. könyveiben keletkezett, bérlők által felhalmozott tartozásokról.
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató
9. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat a 2946/76 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat a pásztói piacon a kötelező maszkhasználat elrendelésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat a Pásztó, belterület 745 hrsz (természetben: 3060 Pásztó, Csillag tér 21.) alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonjogi és birtokjogi helyzetének rendezettsége tárgyában ügyvéd megbízására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Javaslat a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozatalár.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
14. Javaslat a 128/2021. (VIII.26.) számú határozat hatályon kívül helyezésére és a "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
15. Javaslat Farkas Attila polgármester részére jutalom megállapítására.
Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke
16. Közérdekű bejelentések.
17. Javaslat lakásbérleti szerződés hosszabbítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT