Önkormányzati rendeletek

HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK JEGYZÉKE

Rendelet száma Tárgya Módosító rendeletei
1992
15/1992. /VIII. 11./ Pásztó Város zászlajának alkotásáról és annak használatáról 22/2009. /IX.30./
17/1992. /X. 14./ Pásztó Város címerének alkotásáról és annak használatáról 23/2009. /IX.30./
1999
36/1999. /XII. 22./ A helyi közművelődésről 23/2003. /XI.7./
25/2009. IX.30./
2001
13/2001. /VI. 1./ Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybevett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól 10/2006. /II.15./
28/2001. /XII. 29./ Rendelet a kincstári gazdálkodásról
2003
11/2003. /V. 22./ A város 2002. évi költségvetési zárszámadása és egyszerűsített beszámoló jóváhagyása 15/2003. /VI.11./
15/2003. /VI. 11./ A város 2002. évi költségvetési zárszámadása és egyszerűsített beszámoló jóváhagyása (11/2003. /V. 22./ rend. mód.)
21/2003. /IX. 19./ A város 2003. évi költségvetési rendeletének egységes szerkezetéről 27/2003. /XII.12./
3/2004. /II.27./
23/2003./IX. 19./ A közművelődésről szóló 36/1999. /XII.22./ rend. módosítása
26/2003. /XI. 7./ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról 10/2007. /III.30./
27/2003./XII.12./ Költségvetési rendelet módosítása és I-III.n.éves beszámoló
31/2003. /XII. 12./ A helyi iparűzési adóról szóló 14/2002. /XII. 13./ rendelet módosítása
2004
4/2004. /II. 27./ A város 2004. évi költségvetése 9/2004. /III.30./
18/2004. /IX.24./
20/2004. /XI.26./
3/2005. /III.7./
10/2004. /IV. 20./ Az önkormányzat 2003. évi költségvetési zárszámadása, egyszerűsített beszámoló jóváhagyása
11/2004. /IV. 30./ Az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól és egységes szövegének megállapításáról 28/2009. /IX.30./
10/2010. /IV.30./
5/2011. /II.16./
4/2012. /II.24./
12/2004. /IV. 30./ Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályok 29/2009. /IX.30./
14/2004. /IV. 30./ A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
16/2004. /IV. 30./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
22/2004. /XII. 31./ Rendelet a talajterhelési díjról 30/2009. /IX.30./
2005
4/2005. /III. 7./ A város 2005. évi költségvetése 6/2005. /IV.20./
10/2005. /VI.21./
12/2005. /VI.23./
17/2005. /IX.23./
19/2005. /XII.2./
2/2006. /II.15./
7/2005. /IV. 20./ 2004. évi költségvetési zárszámadás és egyszerűsített beszámoló
11/2005. /VI. 20./ A 2005. április 18-20. között lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt a magántulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló építményekben bekövetkezett károk enyhítésére 16/2005. /VII.27./
14/2005. /VII. 4./ Pásztó Város Hulladékgazdálkodási Terve 31/2009. /IX.30./
15/2005. /VII. 4./ Pásztó városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről 32/2009. /IX.30./
18/2005. /X. 14./ A KET. általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. hatályba lépésével összefüggő szabályozás és egyes rendeletek felülvizsg. 12/2006. /III. 31./
33/2009. /IX. 30./
2006
3/2006. /II. 15./ A város 2006. évi költségvetése 11/2006. /III.31./
16/2006. /V.12./
21/2006. /IX.29./
25/2006. /XI.29./
29/2006. /XII.15./
31/2006. /XII.29./
6/2007. /II.23./
12/2006. /III. 31./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről és szabályairól
15/2006. /IV. 20./ A 2005. évi költségvetési zárszámadás és egyszerűsített beszámoló
17/2006. /V. 26./ Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról
20/2006. /VII. 28./ A városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról
2007
7/2007. /II. 23./ A város 2007. évi költségvetése 9/2007. /III.30./
11/2007. /IV.11./
15/2007. /V.31./
17/2007. /VI.28./
18/2007. /IX.28./
21/2007. /XII.3./
2/2008. /II.22./
12/2007. /IV. 20./ A költségvetési szervek beszámolóinak, pénzmaradványainak szabályairól, az önkormányzat költségvetése és zárszámadása egyes mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeiről
13/2007. /IV. 20./ A 2006. évi zárszámadás és egyszerűsített beszámoló jóváhagyása
2008
3/2008. /II. 22./ A Város 2008. évi költségvetése 12/2008. /IV.19./
14/2008. /V.15./
18/2008. /IX.26./
20/2008. /X.15./
22/2008. /XI.12./
5/2009. /II.17./
6/2009. /II.17./
10/2008. /IV. 19./ Az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról és egyszerűsített beszámoló jóváhagyásáról
2009
4/2009. /II. 17./ A város 2009. évi költségvetése 10/2009. /III.27./
13/2009. /V.29./
17/2009. /VI.29.
18/2009. /VII.31./
21/2009. /IX.30./
38/2009. /XII.1./
40/2009. /XII.23./
4/2010. /II.15./
8/2009. /III. 27./ A luxusadóról szóló rend. hat. kív. helyezése
11/2009. /IV. 24./ A 2008. évi zárszámadás és egyszerűsített beszámoló
24/2009. /IX. 30./ A közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról 18/2013. /IX.27./
28/2009. /IX. 30./ Az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 10/2010. /IV.30./
5/2011. /II.16./
4/2012. /II.24./
29/2009. /IX. 30./ Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról
41/2009. /XII. 23./ Az önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról
2010
3/2010. /II. 15./ A város 2010. évi költségvetéséről 7/2010. (IV.30.)
13/2010. (VI.18.)
14/2010. (VII.26.)
16/2010. (IX.29.)
18/2010. (XI.18.)
19/2010. (XI.26.)
21/2010. (XII.16.)
6/2011. /II.28./
6/2010. /III. 26./ Az állami, nemzeti, városi és egyéb ünnepek
méltó megünnepléséről és a közterületeken a zászlók kitűzéséről és a fellobogózásról

8/2010. /IV. 30./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról és egyszerűsített beszámoló jóváhagyásáról
11/2010. /V. 28./ A helyben központosított közbeszerzésekről
20/2010. /XI. 26./ A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról
22/2010. /XII. 29./ Az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról
2011
1/2011. /I. 28./ Fiatal házasok első lakáshoz juttatásának tám.
2/2011. /II. 16./ Költségvetési rendelet – 2011. 9/2011. /IV.29./
13/2011./V.27./
18/2011./IX.9./
19/2011. /IX.30./
22/2011. /XI.30./
23/2011. /XII.29./
3/2012. /II. 24./
5/2011. /II. 16./ Önkormányzati vagyongazd. rend. mód. 11/2004./IV.30./
6/2011. /II. 28./ Költségvetési rendelet módosítása – 2010. évi
7/2011. /II. 28./ Környezetvédelmi Alap létrehozása
8/2011. /IV. 29./ Zárszámadás és egyszerűsített beszámoló – 2010. évről
9/2011. /IV. 29./ Költségvetési rendelet módosítása
13/2011./V.27./ Költségvetési rendelet módosítása
15/2011. /VI. 30./ A köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről
16/2011./VI. 30./ Pásztó településnév használatáról
18/2011. /IX.9./ Költségvetési rendelet módosítása
19/2011. /IX.30./ Költségvetési rendelet módosítása
22/2011. /XI.30./ Költségvetési rendelet módosítása
23/2011. /XII.29./ Költségvetési rendelet módosítása
24/2011. /XII.30./ 2012. évi átmeneti gazdálkodás
25/2011. /XII.30./ 2012. évi víz- és csatornadíj
2012
2/2012./II.24./ 2012. évi költségvetés 8/2012. /IV.30./
17/2012. /VI.29./
18/2012. /VII.12./
19/2012. /VII.12./
20/2012. /IX.28./
23/2012./XI.9./
24/2012./XII.1./
25/2012./XII.13./
27/2012./XII.28./
6/2013./IV.5./
3/2012. /II.24./ Költségvetési rendelet módosítása
4/2012. /II.24./ Vagyonrendelet módosítása /28/2009 (IX.30.)/ 5/2013./III.1./
5/2012. /III.30./ Rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 11/2012. /V.25./
6/2012. /III.30./ A pásztói többcélú kistérségi társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjakról 12/2012. /V.25./
7/2012./IV.30./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról és egyszerűsített beszámoló jóváhagyásáról 15/2012. /VI.28./
8/2012. /IV.30./ Költségvetési rendelet módosítása
9/2012./IV.30./ Szemétszállítási díj megállap. 2012.
11/2012./V. 25./ Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2012./III.30./ rendelet módosítása
12/2012. /V. 25./ A pásztói többcélú kistérségi társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rend.mód.
13/2012./V. 25./ Önkorm. szabálysértési rendeletek hatályon kívül helyezéséről
15/2012. /VI. 28./ Zárszámadási rendelet módosítása
17/2012./VI. 29./ Költségvetési rendelet módosítása
18/2012. /VII. 12./ Költségvetési rendelet módosítása
19/2012. /VII. 12./ Margit Kórház beszámolója és a város 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
20/2012./IX.28./ Költségvetési rendelet módosítása
21/2012. /X. 26./ Állattartási rendelet /6/2004./ hatályon kívül helyezése
22/2012. /X.26./ HÉSZ /új/
23/2012./XI.9./ Költségvetési rendelet módosítása
24/2012./XII.1./ Költségvetési rendelet módosítása
25/2012./XII.13./ Költségvetési rendelet módosítása
26/2012. /XII. 28./ Az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról
27/2012./XII.28./ Költségvetési rendelet módosítása
2013
1/2013./I.31./ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
2/2013./I.31./ A lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és ártalmatlanítás díjának megállapításáról szóló 29/2012. /XII. 28./ önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
4/2013./III.1./ Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 9/2013./V.2./
12/2013./VI.24./
16/2013./IX.27./
22/2013./XI.11./
27/2013./XII.20./
8/2014./III.8./
5/2013./III.1./ Az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló és egységes szerkezetbe foglalt, 4/2012.( II. 24.) rendelettel módosított 28/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2013./IV.5./ 2012. évi Költségvetési rendelet módosítása
8/2013./IV.30./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról és egyszerűsített beszámoló jóváhagyásáról
9/2013./V.2./ Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. sz. módosításáról
10/2013./V.2./ Az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairó
11/2013./V.2./ A helyi iparűzési adó mértékéről
12/2013./VI.24./ Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének II. sz. módosításáról
13/2013./VI.24./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 20/2013./IX.27./
29/2013./XII.20./
14/2013./VI.24./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról
15/2013./VI.24./ A köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2013./IX.27./ Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. sz. módosításáról, a 2013. I félévi beszámoló elfogadásáról
17/2013./IX.27./ A közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről
18/2013./IX.27./ A közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló, 24/2009.(IX.30.) számú rendelet módosításáról
19/2013./IX.27./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (VI. 24.) rendelet módosításáról
20/2013./IX.27./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2013. (VI. 24.) rendelet módosításáról
21/2013./IX.27./ Az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról, illetve az államháztartáson kívülről átvett pénzek átvételének feltételeiről
22/2013./XI.11./ Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének IV. sz. módosításáról
23/2013./XI.11./ A talajterhelési díjról
24/2013./XI.11./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
25/2013./XI.29./ Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet módosításáról
26/2013./XII.20./ Az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról 31/2013./XII.30./
27/2013./XII.20./ Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének V. sz. módosításáról
29/2013./XII.20./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2013. (VI. 24.) rendelet módosításáról
31/2013./XII.30./ Az önkormányzat 26/2013/XII.20./ 2014. évi átmeneti gazdálkodási rendelet módosításáról

Rendelet száma   Tárgya
2014
4/2014./II.13./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
5/2014./II.27./ Az önkormányzati bérlakások lakbér és közös költség tartozásainak átvállalásáról
8/2014./III.8./ Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének VI. sz. módosításáról
10/2014./III.28./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
15/2014./V.30./ Az idegenforgalmi adóról
16/2014./V.30./ Az építményadóról
18/2014./V.30./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (VI. 24.) rendelet módosításáról
19/2014./VI.27./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról
27/2014./XI.13./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről
29/2014./XI.28./ A gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról
31/2014./XII.19./ Az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásról
2015
4/2015./II.27./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
5/2015./II.27./ A Pásztói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről
6/2015./II.27./ A települési támogatásról
10/2015./III.27./ A helyi népszavazásról
11/2015./V.1./ A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
12/2015./V.1./ A Pásztói Polgármesteri Hivatalban a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről
27/2015./XII.18./ Az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásról
2016
1/2016./I.28./ A fiatal házasok lakáshoz juttatásának támogatásáról
2/2016./II.12./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
4/2016./V.6./ A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
7/2016./V.27./ Az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról és a képviselő-testület hatásköreinek a polgármesterre és a jegyzőre történő átruházásáról
13/2016./XII.1./ Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról.
14/2016./XII.16./ Az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról.
2017
1/2017./I.10./ A 2017. január 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról
3/2017./III.3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
7/2017./V.5./ Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
9/2017./V.5./ A változtatási tilalom elrendeléséről
14/2017./VII.14./ A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefügő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
21/2017./XI.30./ Az építményadóról szóló 16/2014/V.30./ önkormányzati rendelet módosításáról
22/2017./XII.15./ Az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról
2018
1/2018./I.26./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2/2018./I.26./ A 2018. január 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról
5/2018./V.31./ Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
9/2018./IX.27./ A helyi építési szabályzatról
10/2018./IX.27./ A településkép védelméről
14/2018./XII.14./ Az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról
2019
1/2019./I.4./ A 2019. január 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról
2/2019./II.1./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
4/2019./II.1./ A közterület használatának szabályairól
10/2019./V.30./ Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
11/2019./VI.14./ A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
16/2019./XII.13./ A közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól
17/2019./XII.13./ Az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról
2020
1/2020./I.16./ A 2020. január 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról
3/2020./I.31./ A közművelődési feladatok ellátásáról
4/2020./II.6./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
6/2020./IV.10./ A kijárás korlátozásáról I.
7/2020./IV.17./ A kijárás korlátozásáról II.
8/2020./IV.24./ A kijárás korlátozásáról III.
9/2020./V.01./ A kijárás korlátozásáról IV.
10/2020./VII.10./ Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
17/2020./XII.16./ Az önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról
18/2020./XII.30./ Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere 18/2020. (XII.30.) rendelete a 13/2020 (X.9.) rendelettel, a 12/2020. (IX.25.) rendelettel módosított 4/2020.(II.6.) költségvetési rendelet módosításáról
2021
1/2021./I.05./ A 2021. január 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról
2/2021./II.10./ Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
7/2021./V.31./ Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
8/2021./VI.14./ A Pásztói Polgármesteri Hivatalban a 2021-es évre az igazgatási szünet elrendeléséről
15/2021./X.29./ Az önkormányzati piac működéséről
20/2021./XII.17./ Az önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról
2022
1/2022./I.21./ A 2022. január 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról
3/2022./II.16./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
5/2022./II.16./ A közművelődési feladatok ellátásáról