ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2010


2010. február 15-i Képviselő-testületi Ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezetére - II. forduló
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet tervezetére. Utolsó módosítás.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról.
Előterjesztő: Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda
5. Javaslat SZMSZ módosítására.
Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor Ügyrendi Bizottság elnöke
6. Javaslat Pásztó Város Önkormányzat által európai uniós támogatásból elnyert ÁROP-1.A.2./A-2008-0161 kódszámú, "a Stratégia, reform, korszerűsítés: integrált szervezetfejlesztési program a pásztói polgármesteri hivatalban és intézményeiben" című pályázat megvalósításáról szóló előrehaladási jelentés elfogadására, további feladatok meghatározására.
Előterjesztő: Sándor Károly projektmenedzser, Saldo Zrt.
  Javaslat Költséghatékony és környezettudatos közbeszerzési gyakorlat bevezetésére. (Új önkormányzati közbeszerzési modell)
A 6. napirendi ponthoz kapcsolódó projektelem
7. Beszámoló Pásztó és vonzáskörzetének közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs kapitányságvezető
8. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására.
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
9. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Javaslat Mátrakeresztes, Pásztó II. és III ütem szennyvíz-beruházás, használatba adási szerződés felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat a TIOP 1.2.3./09/1. számú pályázat benyújtásához történő hozzájárulás megadására.
Előterjesztő: Édes Attila igazgató