ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2010


2010. április 29-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a város 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a 2009. évi költségvetési zárszámadási rendelet és egyszerűsített beszámoló
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat az Önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28 /2009. (IX. 30.) rendelettel kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt 11/2004. (IV.30.) rendelet módosításáról
- Javaslat ingatlanok értékesítésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

6. Javaslat hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési döntés meghozatalára
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója részére a 2009. évi prémium feltétel teljesítésének értékelésére, a 2010. évi prémium feladatok meghatározása
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Beszámoló az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2009.évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
9. Javaslat a városi sport célú ingatlanok hasznosítására /Kishegyi Szabadidő Park, volt MHSZ székház, a pásztói, mátrakeresztesi és hasznosi sportpálya/
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Javaslat lakások értékesítésre történő meghirdetésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat a városközponti rehabilitációhoz kábelhálózat építésére és ingatlan vásárlásra
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
12. Javaslat Pásztó, Cserhát ln. Óvoda fűtéskorszerűsítés pótmunkáinak kivitelezésére kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
13. Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
14. Javaslat a Mátrai Erőmű Zrt. további működésének és fejlesztésének támogatására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
15. Jogorvoslat elbírálása
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Nem
nyilvános!