ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2012


2012. május 24-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 20/2006. /VII. 28./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2012. /III. 30./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
4. Javaslat a Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 6/2012. /III.30./ rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
5. Javaslat önkormányzati szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésére.
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
6. Javaslat a 14/2011. /VI.30./ önkormányzati rendelettel módosított, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes Kérdéseiről szóló 4/2011. /II. 16./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Nyíri Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke
7. Javaslat a Margit Kórház Pásztó intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
9.a. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített beszámolója és üzleti terve.
Előterjesztő: Ügyvezető igazgató
9.b. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató részére 2011. évi prémium feltétel teljesítésének értékelésére, 2012. évi prémium feltétel meghatározása.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Tájékoztató a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. 2011. évi tevékenységéről és 2012. évi üzleti tervéről.
Előterjesztő: Ügyvezető igazgató
11. Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Szabóné Bózsár Éva osztályvezető
Odlerné Tiszovszki Mária Területi Gondozási Központ vezetője
12. Javaslat TÁMOP-3.2.12-12/1. keretében kiírt - Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. - pályázatban való részvételre.
Előterjesztő: Antalné Prezenszki Piroska igazgató
13. Javaslat a TÁMOP -3.2.4. A-11/1 keretében kiírt "Tudásdepó Express" pályázatban való részvételre.
Előterjesztő: Antalné Prezenszki Piroska igazgató
14. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája TÁMOP 3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés c. pályázat benyújtásához szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sárik Jánosné óvodavezető
15. Beszámoló a közfoglalkoztatás tapasztalatairól.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
16. Javaslat a III. ütemben megvalósult szennyvízcsatorna hálózat használatba adási szerződésének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
17. Javaslat a pásztói idény strandfürdő üzemeltetésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
18. Javaslat a városi játszóterek további működtetésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
19. Javaslat Kövicses patak hasznosi mederrendezés támogatási szerződés módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
20. Javaslat a pásztói 0124 hrsz-ú, 0121/4 hrsz-ú, 0121/6 hrsz-ú ingatlanok haszonbérbe adására a Mátrai Lovasegylet részére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
21. Javaslat a pásztói 7068, 7019, 7082, 7004 hrsz-ú zártkerti ingatlanok értékesítésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
22. Javaslat Hulladékgazdálkodási Társulással megvalósítandó pályázat önerejének biztosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
23. Javaslat civil szervezetek rendkívüli támogatására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
24. Javaslat a Pásztói kistérség megnevezésű turisztikai könyv elkészítésére vonatkozó LEADER pályázat megvalósítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
25. Javaslat a VIII. Szőlő és Borünnepre, valamint Pásztó és térsége turisztikai füzetére vonatkozó LEADER pályázatok megvalósítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
26. Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat által alapított kitüntető címek és díjak odaítélésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT