ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2013


2013. április 4-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a város 2012. évi költségvetési rendeletének utolsó módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 4/2011. /II. 16./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Nyíri Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke
4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: dr. Nyíri Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke
5. Javaslat az önkormányzat társulásainak felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója 2012. évi prémium feltételei teljesülésének értékelésére, 2013. évi prémiumfeltétel meghatározása.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke emeléshez szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
9. Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nél keletkezett behajthatatlan követelések leírására, értékvesztés elszámolására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat a Pásztó, Sport u. 1. sz. alatti ingatlan bérletével és értékesítésével kapcsolatos kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
12. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
13. Javaslat külterületi ingatlanok értékesítésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
14. Javaslat intézményi alapító okirat javítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető