ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2013


2013. december 19-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Rendeletalkotás Pásztó Város 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a város 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapítására /rendeletalkotás/.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
5. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Beszámoló az alpolgármester 2013. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Volek György alpolgármester
9. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat számviteli nyilvántartásában lévő követelések rendezésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött települési hulladék kezelésére vonatkozó vállalkozási szerződés megszüntetésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat a Pásztó, Kölcsey u. 20. II. em. 5.szám alatti önkormányzati lakás lakhatóvá tételére.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
12. Javaslat kezességvállalásra a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi folyószámla hiteléhez.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
13. Javaslat a Pásztói Általános Iskola intézményvezetői állására beérkezett pályázatok véleményezésére /bizottsági ülésen kerül kiosztásra/.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
---
14. Javaslat civil szervezetek kiegészítő támogatására.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok
15. Javaslat a Pásztó, 203/2. hrsz-ú ingatlan pályázati úton történő megvásárlására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
16. Javaslat a Pásztó, Csohány K. út 4. szám alatti ingatlan szakember ellátás címén történő bérbeadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
17. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi közfoglalkoztatási tervére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
18. Javaslat a 2014. évi ingatlan ékesítésre, mezőgazdasági földek bérleti díjának megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
19. Javaslat ipartelepítéshez ingatlan bérletének, értékesítésének előkészítésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
20. Javaslat ingyenesen átruházott inkurrens honvédségi szakanyagok hasznosítására.
Előterjesztő: Volek György alpolgármester
21. Javaslat észrevételek megtételére a Nemzeti Közlekedési Stratégia vitaanyagához /bizottsági ülésen kerül kiosztásra/.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
---
22. Javaslat önkormányzati határozatok felülvizsgálatára.
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
23. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. I. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
24. Javaslat méltányossági kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT
ülés