ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2015


2015. május 28-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat a város 2015. évi költségvetési rendeletének I. módosítására.
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Becsó Károly ÜB. elnöke
4. Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített beszámolójának és 2015. évi üzleti tervének elfogadására.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
6. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízására.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
7. Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyására.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
8. Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagsággal kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
9. Beszámoló Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája működéséről.
Előterjesztő: Sárik Jánosné Óvoda vezetője
10. Javaslat a pásztói 2. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására történő pályázat kiírására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának, hosszú- és középtávú tervének elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
12. Tájékoztató a hulladékszállítási tevékenység, valamint a lezárt szeméttelep rekultiváció helyzetéről, további feladatokról.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
13. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának 6. számú módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Javaslat a civil és sport pályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka
15. Javaslat az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahely teremtő feladataira.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
16. Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázati felhívásra pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
17. Javaslat képviselői tiszteletdíjról történő lemondás és felhasználási cél elfogadására.
Előterjesztő: Plecskó Péter Képviselő
18. Javaslat méltányossági kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
ZÁRT