ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 20152015. október 1-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt legfontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013. (V.2.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára II. forduló.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat a települési támogatásról szóló 6/2015. /II. 27./ számú rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
4. Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 15/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat a talajterhelési díjról szóló 23/2013/XI. 11./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 20/2006.(VII.28.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. /VI. 24./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
8. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Beszámoló a tanácsnokok 2015. I. félévi tevékenységéről.
Előterjesztő: Gazdasági kapcsolatok tanácsnoka, Civil és Sport kapcsolatok tanácsnoka
10. Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. első félévi tevékenységéről.
Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató
11. Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. likviditási helyzetének megoldására. /bizottsági ülésen kerül kiosztásra/.
Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató
---
12. Javaslat a Településrendezési Terv felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia véglegesítésére és elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Tájékoztató az Önkormányzat részvételéről egyesületekben, egyesületi tagság felülvizsgálata.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
15. Tájékoztató a strand üzemeltetésének tapasztalatairól, gazdálkodása, fejlesztési elképzelések.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
16. Javaslat a városi játszóterekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
17. Javaslat a pásztói 2877/24 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos telekvásárlási és telekrendezési ügy felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
18. Javaslat önkormányzati lakáskérelmek elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
19. Javaslat a pásztói 2. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására történő pályázat kiírásra.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
20. Javaslat a Muzslára felvezető út helyreállításához elnyert vis maior támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester