ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2020


2020. november 5-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. Javaslat az építményadóról szóló 16/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
3. Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009.( IX.30.) számú rendelet módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzetének 2019. évi közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: dr. Tari Szilvia r. alezredes, kapitányságvezető
7. Javaslat a K021.11 - 21. sz. főút 29+190 - 32+920 km szelvények közötti III. szakasz négynyomúsítása és műtárgyainak ideiglenes forgalomba helyezési engedély meghosszabbításához közútkezelői hozzájárulás megadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat Pásztó, Mágnes utcában található, 2813 hrsz-ú ingatlan megvásárlására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat "Az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása" című pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat a HUFEZE Sportklub egyedi támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sporttanácsnok
11. Javaslat a Pásztói Asztalitenisz Club működési helyszínének biztosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat Hunyadi úti önkormányzati lakások kiutalására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Tájékoztató Pásztó városi strandfürdő 2020. évi működéséről.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
14. Tájékoztató a Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház 2020. évi működéséről .
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
15. Javaslat a Pásztói Múzeum létszámfejlesztésével kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
16. Egyebek. ---
17. Javaslat közterület-használati díj elengedése ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására .
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
ZÁRT