ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2012


2012. június 28-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a 2011. évi zárszámadási rendelet egyszerű pénzforgalmi jelentés javítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat SZMSZ módosításra.
Előterjesztő: dr. Nyíri Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke
4. Javaslat a pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke emelésére vonatkozó 22/2012. (II. 23.) sz. határozat módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat a költségvetés intézkedési tervének végrehajtására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája igazgatói megbízással kapcsolatos eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája igazgatójának megbízására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Beszámoló a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ tevékenységéről.
Előterjesztő: Antalné Prezenszki Piroska intézményvezető
9. Beszámoló az IPESZ munkájáról.
Előterjesztő: Máté Nándorné intézményvezető
10. Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás 1. sz. módosítása aláírására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat a Kövicses patak hasznosi mederrendezéssel érintett területei tulajdonrendezésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
12. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés c. pályázatbenyújtásához szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sárik Jánosné óvodavezető
13. Javaslat a TÁMOP-6.1.2.-11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek c. pályázatban való részvételre.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
14. Javaslat a Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztésére Boldog-Salgótarján települések közötti szakaszon.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
15. Javaslat a 2012. II. félévi ülésterv elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester