ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2016


2016. január 27-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot nem keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Beszámoló a 2015. évben elvégzett közmunka programról, javaslat a 2016. évi közfoglalkoztatásban elvégzendő feladatokra.
Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató

Mellékletek
5. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységi körének bővítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat a pásztói 2. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására történő pályázat kiírásra.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat ingatlanértékesítésre vonatkozó pályázati felhívás közzétételére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat Derkovits utcai építési telek értékesítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat a pásztói Strandfürdő területén a H-Trade Invest Kft. által megvalósítani kívánt egynapos zenei fesztivál megrendezéséről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Javaslat a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó pályázat támogatására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11. Javaslat képviselői tiszteletdíjról történő lemondás és felhasználási cél elfogadására.
Előterjesztő: Plecskó Péter Gazdasági Kapcsolatok Tanácsnoka
12. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló megállapodás felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester